Oferujemy również inne usługi obejmuj±ce:

 Wykonywanie analiz metalograficznych

 ¦rutowanie elementów powierzonych przez Klienta

 Gruntowanie farb± antykorozyjn±

 Malowanie farb± podkładow± epoksydow±