Historia odlewnictwa na terenie byłej fabryki Främbs & Freudenberg datuje się od 1868 r., a więc od ponad 140 lat. Zakład ten specjalizował się w odlewnictwie żeliwa, w szczególności elementów maszyn i kotłów.
Na gruncie Främbs & Freudenberg po 1945 r. powstała Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, która to przejęła profil produkcyjny poprzednika, w tym głównie urządzenia cukrownicze, pompy i maszyny parowe. W okresie swego istnienia ŚFUP poważnie się rozbudował, znacznie poszerzając profil produkcyjny. W 1996 r. fabryka została podzielona na trzy mniejsze firmy - spółki córki.
Najstarszym wydziałem ŚFUP'u, istniejącym w tym samym miejscu i z tym samym przeznaczeniem niezmiennie od ponad 140 lat jest odlewnia. Od roku 2002 jest ona własnością prywatną i działa pod nazwą Odlewnia "Świdnica" Sp. z o.o. W 2007 r. do spółki przystąpiła grupa specjalizująca się w dziedzinie materiałów trudnościeralnych. Dzięki temu staliśmy się członkiem koncernu o zasięgu ogólnoświatowym.